Home

Een bodemonderzoek? Waarom heb ik dat nodig en hoe laat ik dat uitvoeren? Wat kost dat?

Er zijn verschillende situaties waarin u een bodemonderzoek nodig hebt. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning of bouwvergunning, bij bedrijfsbeëindiging, bij aan- of verkoop, bij huur of verhuur en bij de waardebepaling van onroerend goed. Ook bij kredietverstrekking kan om een bodemonderzoek gevraagd worden.

 

Maar……

 • Weet u zeker dat de kosten van het uit te voeren onderzoek reëel zijn, zodat u niet
  te veel betaalt?
 • Weet u zeker dat het adviesbureau dat u inhuurt, niet te veel of te weinig
  onderzoekt, maar precies het onderzoek uitvoert dat ú nodig heeft?
 • Weet u zeker dat het onderzoek aan alle (door de overheid) gestelde eisen
  voldoet en dat het zonder problemen door de overheid wordt goedgekeurd?
 • Begrijpt u wat in de rapportage beschreven is, en welke gevolgen dat
  heeft voor u?

Als één of meerdere van de bovenstaande vragen met NEE beantwoord moet worden, is de Bodemcoach voor bedrijven en particulieren van wezenlijk belang.


Waarom de Bodemcoach?

Natuurlijk kunt u zelf offertes aanvragen en zelf een bureau uitkiezen. Alle adviesbureaus zullen u vertellen dat zij de beste zijn. Logisch, niemand zal de concurrentie het voordeel geven.
Helaas verloopt niet altijd de procedure van bodemonderzoek (en daarmee samenhangende een eventuele vergunningaanvraag of krediet verstrekking) bij de overheid zoals verwacht en gehoopt. Het gebeurt nogal eens dat bodemrapportages terug komen vol op- en aanmerkingen. En waar nu de oorzaak hiervan ligt? Het adviesbureau zal wijzen naar een te strenge overheid, en de overheid zal wijzen op de incompetentie van het adviesbureau. En als u het dán nog snapt?

Ondertussen loopt uw procedure wel aanzienlijke vertraging op..
Meestal wordt aanvullend onderzoek geadviseerd om de boel wel weer vlot te trekken, maar intussen ligt uw traject nagenoeg stil en rijzen de kosten van het extra onderzoek de pan uit. Terwijl er, indien er met een gezonde dosis pragmatisme naar de situatie was gekeken, aanvullend onderzoek misschien niet nodig was geweest……

Met de Bodemcoach komt u nooit voor dergelijke onaangename verrassingen te staan.

U kunt de Bodemcoach hier inschakelen.