+31 (0) 6 – 132 61 532
+31 (0) 6 – 132 61 532

Bouwvergunning en Bodemonderzoek

Bij een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) wordt meestal een bodemonderzoek gevraagd. Wanneer is dit nodig? In principe bij alles wanneer er relatief grote stukken grond ontgraven worden. De wet zegt immers dat handelingen in verontreinigde grond verboden is. Bovendien is er een gezondheidsaspect en daarom luidt de regel van een bodemonderzoek bij bouwwerken:

In iedere ruimte waar minimaal 2 uur mensen verblijven. (huizen, kantoren, winkels enz. Ook bij bestemmingswijziging  (bijvoorbeeld van stal naar woning) is een bodemonderzoek volgens de NEN 5740 verplicht

In de overige gevallen is niet direct een onderzoek volgens de NEN 57 40 nodig: stallen, schuren, garages en dergelijke. De uitkomende grond dient wel gekeurd te worden in verband met hergebruik.

Verder kan een bodemonderzoek achterwege blijven in de volgende gevallen

  • bouwvergunningvrije bouwwerken
  • licht vergunningplichtige bouwwerken
  • gebouwen waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen verblijven (o.a. schuren/garages/tuinhuisjes)
  • bouwwerken geen gebouw zijnde (o.a. kunstwerken/bruggen)
  • vergunningplichtige bouwwerken met een vloeroppervlak kleiner dan 50 m² De kans op een ernstig geval van bodemonderzoek is vrijwel nihil bij deze oppervlakten.
  • bouwwerken, waarvoor een zeer recent bodemonderzoek aanwezig is
  • gebouwen die de grond niet raken (o.a. dakkapel/opbouw verdieping)
  • constructies waarvan de fundering intact blijft en interne verbouwingen.