+31 (0) 6 – 132 61 532
+31 (0) 6 – 132 61 532

Wat is de NEN 5740?

De NEN 5740 is de Nederlandse norm voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. Deze norm schrijft voor hoe bij een bodemonderzoek naar eventuele verontreinigingen hoeveel boringen en hoeveel peilbuizen gezet moeten worden.

Het aantal boringen en peilbuizen is namelijk afhankelijk van de oppervlakte van een perceel, de conditie van het perceel onverdacht ((weiland) of verdacht (industrieterrein oude binnensteden) en de grootte van ondergrondse olietanks en zo zijn de kosten dus ook verschillend.

Historisch onderzoek

Vóór dat het veldwerk plaatsvindt moet er eerst een historisch onderzoek plaatsvinden volgens een andere norm: de NEN 5725. Hierin moeten alle openbare bronnen geraadpleegd worden die een inzicht kunnen geven omtrent het gebruikt van het perceel.