+31 (0) 6 – 132 61 532
+31 (0) 6 – 132 61 532

Werkwijze

Wat doen wij?

Stroomschema
Voorbeeld uit de praktijk

De Bodemcoach bespaart u tijd en geld.

Als u of uw bedrijf een bodemonderzoek moet laten uitvoeren, komt daar veel bij kijken. Wij kunnen u veel werk uit handen nemen. Bodemcoach begeleidt u tijdens het hele onderzoekstraject, zodat u begrijpt waar het onderzoek voor nodig is, wat er in de rapportage beschreven is en wat u krijgt voor uw geld. In het stroomschema ziet u hoe wij te werk gaan.

Het bodemonderzoek zelf wordt uiteraard uitgevoerd door gecertificeerde bodemonderzoekbureaus. De Bodemcoach werkt snel, pragmatisch en oplossingsgericht. Het inhuren van De Bodemcoach bespaart u ellenlange procedures en de ergernis van onvoorziene kosten.

En dat we ons werk goed doen, bewijzen de volgende cijfers:

Bij 50% van onze klanten verdient de Bodemcoach zichzelf terug.

35% van onze klanten bespaart geld, zelfs na aftrek van de kosten van de Bodemcoach.

In slechts 15% van de gevallen betekent het inschakelen van de Bodemcoach extra kosten.

Stroomschema

Door onze kennis en ervaring kunnen we al in een vroeg stadium (tijdens de offerte) met u meedenken over de opzet en uitvoering van het onderzoek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal boringen en analyses dat echt noodzakelijkis. De Bodemcoach zorgt dat het onderzoek dat wordt uitgevoerd precies op uw situatie is toegesneden. Daarbij wordt er scherp gelet op de kwaliteit en prijs van het onderzoeksbureau, zodat u altijd het juiste onderzoek voor een zo laag mogelijke prijs krijgt.

We zoeken altijd naar de meest praktische oplossing voor uw probleem. Zo kan soms een aanvullend onderzoek achterwege blijven omdat een afwijkende zienswijze uitstekend kan worden gemotiveerd. De wetgeving biedt hier voldoende ruimte voor.

‘De Bodemcoach voorkomt onnodig onderzoek en bespaart daarmee kosten.’

Bodemsanering door de Bodemcoach

‘Alleen voor kwaliteit wordt betaald’

De Bodemcoach stuurt het onderzoeksbureau strak aan en garandeert dat de onderzoeksrapportages die de adviesbureaus opleveren, aan alle gestelde eisen voldoen. Indien nodig overlegt De Bodemcoach voor u met de overheid. Als alles door ons akkoord is bevonden, wordt het rapport pas door u betaald: eerder niet.
Voor de Bodemcoach staat immers uw belang centraal: uw bodemonderzoek hoeft alleen maar relevant te zijn voor uw specifieke doel en alleen voor kwaliteit wordt betaald.

Tijdens en na het onderzoekstrajectwordt u van alle stappen op de hoogte gehouden. De rapportage en eindconclusie worden door De Bodemcoach in begrijpelijke taal omgezet, zodat u echt weet wat er aan de hand is.

Dankzij deze werkwijze hebben we motiverende cijfers:

  • 50% van onze opdrachtgevers verdient de kosten van de Bodemcoach volledig terug
  • 35% van onze opdrachtgevers bespaart geld: zelfs na aftrek van de kosten van de Bodemcoach
  • Slechts 15% van onze klanten kreeg te maken met  extra kosten bij inschakeling van de Bodemcoach

Wij helpen u graag op weg in de wereld van het bodemonderzoek.

Heeft u hulp nodig bij een bodemonderzoek? Neem dan contact met ons op!

Nog niet overtuigd? Hier een voorbeeld uit de praktijk

Onderstaande was een antwoord op een offerte die ik had aangevraagd bij
een adviesbureau (namen zijn gefigneerd). De offerte was aangevraagd t.b.v.
een milieuvergunning. Het geeft aan hoe sommige adviesbureaus de mist in
kunnen gaan.

Beste Jan,

Naar aanleiding van jullie offerte heb ik toch een aantal opmerkingen.

Je blijft vasthouden aan het onderzoek uit 2014. Dit is geen
eindonderzoek: navraag van mijzelf bij de gemeente leverde op dat er bij
het vertrek van het vorige bedrijf GEEN eindonderzoek was verricht. Het
onderzoek uit 2014 (een algemeen bodemonderzoek) doet hier niet ter zake

Ten tweede de puntbronnen: die zijn in het verleden onderzocht in het
T-nul van het vorige bedrijf. Het rapport is goedgekeurd door de
gemeente. De puntbronnen waren tijdens het T-nul onderzoek reeds
verwijderd en er werden geen ernstige verontreinigingen aangetoond. Ze
hoeven dus niet verder onderzocht te worden. Bovendien: het onderzoek
waarvoor de offerte is aangevraagd dient een referentiekader te zijn
voor de toekomstige verontreinigingen van de bedrijfsactiviteiten ( zie
activiteitenbesluit)

Hierop aansluitend: Er dienen díe stoffen onderzocht te worden, die
mogelijk verontreiniging op kunnen leveren: in dit geval dus olie en
aromaten. (en dus geen volledig NEN-pakket). Er vinden uitsluitend
kleine reparaties plaats.

Dan de betonboringen. Als je even bij de gemeente gevraagd had (heb ik
ook gedaan) had je geweten dat er een vloeistofdichte vloer in het pand
zit. En daar boor je niet doorheen……

Bovendien spreek je over mengmonsters. Dit mag alleen bij de monsters
per deellocatie. Dit zie ik nergens in de offerte staan,

Kortom er zitten nogal wat missers in de offerte. Om deze reden is de
opdracht naar een ander gegaan.

Met vriendelijke groet,

 

De Bodemcoach

Overtuigd?