+31 (0) 6 – 132 61 532
+31 (0) 6 – 132 61 532

Werkwijze

Wat doen wij?

De Bodemcoach bespaart u tijd en geld.

Als uw bedrijf een bodemonderzoek moet laten uitvoeren, komt daar veel bij kijken. Wij kunnen u veel werk uit handen nemen. Bodemcoach begeleidt u tijdens het hele onderzoekstraject, zodat u begrijpt waar het onderzoek voor nodig is, wat er in de rapportage beschreven is en wat u krijgt voor uw geld. In het stroomschema ziet u hoe wij te werk gaan.

Het bodemonderzoek zelf wordt uiteraard uitgevoerd door gecertificeerde bodemonderzoekbureaus. De Bodemcoach werkt snel, pragmatisch en oplossingsgericht. Het inhuren van De Bodemcoach bespaart u ellenlange procedures en de ergernis van onvoorziene kosten.

En dat we ons werk goed doen, bewijzen de volgende cijfers:

Bij 50% van onze klanten verdient de Bodemcoach zichzelf terug.

35 % van onze klanten bespaart geld, zelfs na aftrek van de kosten van de Bodemcoach.

In slechts 15 % van de gevallen betekent het inschakelen van de Bodemcoach extra kosten.

 

Vul het onderstaande schema in, zodat de Bodemcoach weet waar u bent in het proces van het bodemonderzoek.
Is er een bodemonderzoek nodig?
Is er tijdens het onderzoek verontreiniging aangetroffen?
Is de omvang van de verontreiniging voldoende in beeld, zodat men een conclusie kan trekken?
Spoedige sanering noodzakelijk?
Rapportage van saneringsplan voldoende?
Saneringsevaluatatierapport voldoende?

Uw Naam
Uw Mail
Uw Telefoonnummer

Door onze kennis en ervaring kunnen we al in een vroeg stadium (tijdens de offerte) met u meedenken over de opzet en uitvoering van het onderzoek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal boringen en analyses dat echt noodzakelijkis. De Bodemcoach zorgt dat het onderzoek dat wordt uitgevoerd precies op uw situatie is toegesneden. Daarbij wordt er scherp gelet op de kwaliteit en prijs van het onderzoeksbureau, zodat u altijd het juiste onderzoek voor een zo laag mogelijke prijs krijgt.

We zoeken altijd naar de meest praktische oplossing voor uw probleem. Zo kan soms een aanvullend onderzoek achterwege blijven omdat een afwijkende zienswijze uitstekend kan worden gemotiveerd. De wetgeving biedt hier voldoende ruimte voor.

‘De Bodemcoach voorkomt onnodig onderzoek en bespaart daarmee kosten.’

Bodemsanering door de Bodemcoach

Alleen voor kwaliteit wordt betaald

De Bodemcoach stuurt het onderzoeksbureau strak aan en garandeert dat de onderzoeksrapportages die de adviesbureaus opleveren, aan alle gestelde eisen voldoen. Indien nodig overlegt De Bodemcoach voor u met de overheid. Als alles door ons akkoord is bevonden, wordt het rapport pas door u betaald: eerder niet.
Voor de Bodemcoach staat immers uw belang centraal: uw bodemonderzoek hoeft alleen maar relevant te zijn voor uw specifieke doel en alleen voor kwaliteit wordt betaald.

Tijdens en na het onderzoekstrajectwordt u van alle stappen op de hoogte gehouden. De rapportage en eindconclusie worden door De Bodemcoach in begrijpelijke taal omgezet, zodat u echt weet wat er aan de hand is.

Dankzij deze werkwijze hebben we motiverende cijfers:

  • 50% van onze opdrachtgevers verdient de kosten van de Bodemcoach volledig terug
  • 35% van onze opdrachtgevers bespaart geld: zelfs na aftrek van de kosten van de Bodemcoach
  • Slechts 15% van onze klantenkreeg te maken met  extra kosten bij inschakeling van de Bodemcoach

Wij helpen u graag op weg in de wereld van het bodemonderzoek.

Heeft u hulp nodig bij een bodemonderzoek? Neem dan contact met ons op!

captcha