+31 (0) 6 – 132 61 532
+31 (0) 6 – 132 61 532

Wat is een Bodemonderzoek


Een bodemonderzoek is een onderzoek naar de conditie van het betreffende stuk grond. Zo wordt er bijvoorbeeld in kaart gebracht of er sprake is van bodemverontreiniging. Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, die ieder een ander doeleinde hebben.

Milieutechnisch bodemonderzoek
Verkennend bodemonderzoek
Nader bodemonderzoek
Nul-waarde onderzoek

Wat is een milieutechnisch bodemonderzoek?

Een milieutechnisch bodemonderzoek is een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Is de bodem geschikt voor bijvoorbeeld woningbouw of mogen er graafwerkzaamheden plaats vinden? Daarnaast brengt het onderzoek ook de bodemverontreiniging in kaart. Er zijn verschillende soorten milieutechnische onderzoeken.

Wat is een verkennend bodemonderzoek

De kwaliteit van de bodem wordt onderzocht door middel van een verkennend bodemonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om bijvoorbeeld te kijken of de bodem geschikt is voor woningbouw. Ook wordt dit onderzoek gedaan in verband met hergebruik van grond. De grond die wordt opgegraven, mag namelijk niet worden toegepast op een stuk grond dat schoner is dan de opgegraven grond.

Bodembeoordelingskaart bodemonderzoek

Bodemkwaliteitskaart

Wat is een nader bodemonderzoek

Bij een nader bodemonderzoek wordt de verontreiniging die tijdens een verkennend onderzoek is aangetroffen, verder onderzocht. Zo wordt er in kaart gebracht hoe ver, hoe diep en hoe ernstig de verontreiniging is.

Wat is een nul-waarde onderzoek

Een nul-waarde onderzoek is een onderzoek dat wordt gedaan bij bedrijven die mogelijk de bodem verontreinigen tijdens de bedrijfsvoering. Het onderzoek spitst zich toe op de “verdachte” locaties die op het terrein zijn. Dit zijn de plaatsen waar een bodemverontreiniging zou kunnen ontstaan. Denk aan een ondergrondse tank of een plek waar chemicaliën liggen opgeslagen.

Het nul-waarde onderzoek wordt gedaan als het bedrijf van start gaat. De gevonden waardes worden als referentiekader gezien. Als het bedrijf stopt, wordt op dezelfde plaatsen het onderzoek herhaald. Op deze manier wordt bekeken of het bedrijf de bodem heeft verontreinigd en in welke mate.


Waarom een bodemonderzoek?

Het is van belang om een bodemonderzoek uit te voeren om inzicht te krijgen in de mate van bodemverontreiniging, de kwaliteit van de bodem en zijn specifieke kenmerken. Deze gegevens zijn van belang voor bedrijven die grond willen bebouwen, omdat het wettelijk verboden is om te bouwen op een verontreinigde bodem. Daarnaast is een milieutechnisch bodemonderzoek nodig bij bedrijven die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Dit zijn de zogenoemde nul-waarde onderzoeken.

Als er sprake is van een bodemverontreiniging zal er bodemsanering moeten plaatsvinden. Dit is een proces om het betreffende stuk grond te reinigen. De wijze waarop de bodemsanering wordt uitgevoerd, is sterk afhankelijk van de locatie, wezen en mate van de verontreinigde bodem.

Als uit het onderzoek blijkt dat er géén sprake is van ernstige verontreiniging, dan krijgt de grond een ‘geen bezwaar verklaring’ (verklaring van schone grond). Een bodem komt voor deze verklaring in aanmerking wanneer de verontreiniging minder dan 25m3 bedraagt.

 

Uitvoering van een bodemonderzoek

De uitvoering van een bodemonderzoek wordt gedaan door gecertificeerde adviesbureaus. Echter: de verschillen in denkwijze tussen advieswereld en overheid zijn immens. Een adviesbureau denkt alleen in bodemonderzoeken, terwijl de toetser bij de overheid denkt in vergunningen en de gevolgen daarvan.

Dat is waar de Bodemcoach zijn meerwaarde bewijst: dankzij de jarenlange ervaring in beide werelden kan er uitstekend bemiddeld en onderhandeld worden. De Bodemcoach zoekt het beste en voordeligste adviesbureau voor uw bodemonderzoek. De werkwijze van de bodemcoach bespaart u niet alleen tijd maar ook nog eens enorm veel geld!

Benieuwd naar hoeveel de Bodemcoach u kan besparen?